W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLVII/457/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km13+280”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowe ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok w wysokości 4.043.800,00 zł  (słownie złotych: cztery miliony czterdzieści trzy tysiące osiemset 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Gmina Nowa Wieś Wielka zawarła porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim  o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatwo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Gminę Nowa Wieś Wielka pomocy finansowej w formie dotacji celowej celem pokrycia kosztów związanych z realizacją w/w inwestycji w zakresie wykonania chodnika w Gminie Nowa Wieś Wielka, obejmujących 60% kosztów budowy i 100 % kosztów związanych z wykupem gruntów. Podstawą do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej stanowić będzie zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Powiadom znajomego