W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLVII/456/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, V edycja: Rozwój Stref Przemysłowych.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok w wysokości 200.000,00 zł  (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Powiatem Inowrocławskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Gmina Nowa Wieś Wielka zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” w ramach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, V edycja: Rozwój Stref Przemysłowych. Warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu zostaną zawarte w stosownej umowie pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Powiatem Inowrocławskim.

Powiadom znajomego