W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVIII/267/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 6r ust. 3, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dz. Urz. Woj. Ku.-Pom. z 2021 r., poz. 4711

Treść

§  1.  W uchwale Nr XVIII/166/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3799), § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:
1)      odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
a)    raz na dwa tygodnie  z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
b)   raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
2)      odbiór odpadów segregowanych, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło z terenów nieruchomości zamieszkałych - raz w miesiącu;
3)      odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
a)      w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
b)      w okresie od listopada do marca - raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych.”.     

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UzasadnienieNa podstawie art. 6r ust. 3 ustawy ust. 3, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ze względu na budowę osiedla bloków mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka konieczna jest zmiana w/w uchwały dostosowująca jej zapisy do aktualnego stanu w zakresie zwiększenia częstotliwości odbioru  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz bioodpadów z budynków wielolokalowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego