W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXIII/233/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 11 marca 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Udziela się w 2021 r. pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w kwocie  24.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) na dofinansowanie prowadzenia w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego, świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD oraz kosztów osobowych z tytułu wynagrodzenia pracownika.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UzasadnienieW związku z upływem z dniem 31 grudnia 2020 r. terminu obowiązywania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Powiatem Bydgoskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Wójt Gminy wnosi o dofinansowanie w 2021 r. kosztów funkcjonowania Ośrodka Zamiejscowego ze środków budżetu Gminy, poprzez pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych w kwocie 24.000,00 zł. Prowadzenie rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy i kontynuacja porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy w tym zakresie leży w interesie mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka. Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzielenie pomocy finansowej należy do kompetencji  rady gminy.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego