W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXIII/232/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 11 marca 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1.1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.

2. Regulamin określa:

1)      wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2)      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3)      wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 

§ 2. Traci moc uchwała XXVI/203/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1514).


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

UzasadnienieZmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z konieczności dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie zmiany w naliczaniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne i funkcyjne. Wysokość środków finansowych na w/w dodatki jest naliczana od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, z tytułem magistra, z przygotowaniem pedagogicznym. W projekcie uchwały proponuje się zmianę naliczania dodatków od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, z tytułem magistra, z przygotowaniem pedagogicznym. 
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego