W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXIII/228/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 11 marca 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Olimpinie wydzielonej pod drogę wewnętrzną
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

   § 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 65/23 o pow. 0,0709 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą Nr BY1B/00134749/7,  stanowiącej własność osób  fizycznych.   

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie


Z wnioskiem o  nieodpłatne  przekazanie  na rzecz  Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr  65/23 o pow. 0,0709 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   BY1B/00134749/7,  zwrócili się jej  właściciele. Działka, zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” uchwalonym  uchwałą Nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 3485), jest  przeznaczona pod  drogę wewnętrzną o symbolu 28 KDW. Nabycie przedmiotowej działki umożliwi Gminie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, uregulowanych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2  i pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a przywołanej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nieodpłatne  nabywanie nieruchomości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego