W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Informacja o pozyskiwanych przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka środkach zewnętrznych w 2021 roku

W ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” aplikowano o wsparcie w kwocie 730.632,30 zł na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie. Wniosek jest w trakcie oceny.

We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury aplikowano o środki w ramach poddziałania 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Tytuł operacji „Doposażenie boiska wielofunkcyjnego Orlik w infrastrukturę rekreacyjną”. Z uwagi na nieuzyskanie wymaganej liczby punktów nie uzyskano wsparcia.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Złożono wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla  gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” na kwotę 794.135,18 zł oraz dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie”, na kwotę 999.962,19 zł. Wnioski zostaną rozpatrzone w połowie maja br.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – przejścia dla pieszych
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2021/RFRD/BPDP, Gmina Nowa Wieś Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie działania pn. „Wykonanie oświetlenia wertykalnego w Nowej Wsi Wielkiej”, o następujących priorytetach:
- Priorytet 1- skrzyżowanie z 4 przejściami dla pieszych na DK 25;
- Priorytet 2- przejście dla pieszych na drodze gminnej nr 050715C km 0,010 (ul. Ogrodowa) w Nowej Wsi Wielkiej;
- Priorytet 3 – przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 1551C km 0,165 (Aleja Pokoju- GOK) w Nowej Wsi Wielkiej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161) tj. z dnia 15 lipca 2020 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338, Dz.U. z 2020 r. poz. 1747) cytując Art. 23 „[Wniosek o dofinansowanie zadania, procedura] 1. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej”. W związku z powyższym, Gmina nie może wnioskować o dofinansowanie działań prowadzonych, na drogach których nie jest zarządcą, wobec czego wycofano wnioski dotyczące drogi krajowej oraz powiatowej jednocześnie zwrócono się z prośbą o monitorowanie możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego na cel związany z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Zarządu Dróg Powiatowych. Zadeklarowano Partnerstwo przy realizacji Projektu i partycypacje w kosztach. Zmieniono zakres wniosku złożonego w ramach priorytetu 2 na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej. Wniosek o dofinansowanie opiewa na kwotę 621.000,00 zł,  jest w trakcie rozpatrywania.

Powiadom znajomego