W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 24/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Treść

   Na podstawie art. 63 ust. 14, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia    2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Powołuję komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie.

   2. Imienny skład komisji konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

   § 2. 1. Wyznaczam Pana Leszka A. Latosińskiego, Sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka, na Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 1.

   § 3. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności (choroba, etc.), uniemożliwiających uczestnictwo w pracach komisji konkursowej przez poszczególnych jej członków, uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji konkursowej w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac w komisji konkursowej.

   2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia konkursu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji konkursowej.

   § 4. Członków Komisji Konkursowej zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie danych osobowych kandydatów, jak również innych informacji chronionych na podstawie przepisów prawa, o ile nie są one jawne.

   § 5. Komisja konkursowa będzie działać na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).


   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

UZASADNIENIE

 

Z dniem 31 sierpnia 2022 r. upływa okres kadencji dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie, placówki wymienionej w § 1 ust. 1 zarządzenia.
W związku z tym organ prowadzący na mocy art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przeprowadzi postępowania konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora tej jednostki oświatowej.
W tym celu organ prowadzący powołuje Komisję Konkursową, której skład określony jest w cyt. przepisie. Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej organ prowadzący wyznacza również przewodniczącego komisji konkursowej.

 
Załącznik 
do zarządzenia nr  24/22
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 maja 2022 r.

 

Skład komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Nowej Wsi Wielkiej

Przedstawiciele organu prowadzącego:
Leszek A. Latosiński - Przewodniczący Komisji
Lila Górna
Karina Śpiewak

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 
Ewa Jaśkowska
Alina Nejman
Iwona Zielińska

Przedstawiciele rady pedagogicznej:
Marzena Burczyk
Anna Czyżewska

Przedstawiciele rady rodziców:
Weronika Balcerzak
Ewa Chrobak

Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
Magdalena Horoszczuk - Zarząd  Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej 
 
 
 
 
 
            


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego