W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 19/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3132) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 39/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.39.2021), w § 2 ust.1 wprowadzam następujące zmiany:

1)     pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Iwona Puzio – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,”

2)     skreśla się pkt 13.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

UZASADNIENIE

 
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Joanna Siedlich w dniu 07 marca 2022 r. złożyła pismo z prośbą o wykreślenie z listy członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku ze zmianą rejonu miejsca pracy w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Śpiewakowska w dniu 25 marca 2022 r. złożyła pismo z prośbą o wykreślenie z listy członków Zespołu Interdyscyplinarnego z powodów formalnych. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej w piśmie z dnia 07 kwietnia 2022 r. w związku z powrotem do pracy oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym Iwonę Puzio.

 

Powiadom znajomego