W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 14/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Prądocinie
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:


   § 1. W związku z zawartą w dniu 7 marca 2022 r. w Kancelarii Notarialnej 
w Bydgoszczy, przed notariuszem Moniką Gutmańską-Pawłowską, warunkową umową sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 389, o powierzchni 0,2968 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00056696/9, położonej  w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie  Nowa Wieś Wielka (Repertorium A numer 2065/2022), nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.

 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
 
 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  389,  o powierzchni 0,2968 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00056696/9, położonej  w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie  Nowa Wieś Wielka będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego „Prądocin 4” uchwalonym  uchwałą Nr VII/64/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 3130), na cele zieleni krajobrazowej symbol w planie 3ZK.

Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.

W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego