W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 88/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę użytków rolnych stanowiących mienie komunalne gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Treść

     Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 art. 39 ust. 1 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.[1]) oraz uchwały Nr XXXVI/341/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości rolnych i uchwały Nr XXXVI/342/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych, zarządzam, co następuje: 

   § 1. Przeprowadzam w dniu 1 grudnia 2021 r. od godz. 1100  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, oraz ustalam cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego oraz wysokość wadium jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   § 2.1. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w składzie:

1) Ryszard  Ładziński              -  przewodniczący,

2) Roman Paciorek                  -  z-ca przewodniczącego,

3) Wiesława Kowalska             -  członek,

4) Małgorzata Murawska          -  członek,

5) Elżbieta Lisiecka                   -  członek.       

   2. Członkowie Komisji składają oświadczenie, którego wzór jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

   § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym.  

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
 


 
[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 1698

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego