W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 54/22
zarządzenie nr 54/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/22
zarządzenie nr 53/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Tarkowie Dolnym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/22
zarządzenie nr 52/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/22
zarządzenie nr 51/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/22
zarządzenie nr 29/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka regulaminu nagradzania za wyniki pracy oraz szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu oraz zakładowego regulaminu premiowania
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/22
zarządzenie nr 28/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/22
zarządzenie nr 50/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/22
zarządzenie nr 49/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/22
zarządzenie nr 26/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie utylizacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/22
zarządzenie nr 48/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/22
zarządzenie nr 47/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Olimpinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/22
zarządzenie nr 25/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/22
zarządzenie nr 46/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/22
zarządzenie nr 45/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonych w Tarkowie Dolnym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/22
zarządzenie nr 24/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości budżetu i finansów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44/22
zarządzenie nr 44/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43/22
zarządzenie nr 43/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/22
zarządzenie nr 42/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., wydatków na finasowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/22
zarządzenie nr 23/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 41/22
zarządzenie nr 41/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/22
zarządzenie nr 40/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/22
zarządzenie nr 22/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/22
zarządzenie nr 21/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/22
zarządzenie nr 39/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora gminnej jednostki oświatowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38/22
zarządzenie nr 38/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Status obowiązujące