W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Zarządzenia Wójta Gminy

XML
zarządzenie nr: 10/22
zarządzenie nr 10/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/22
zarządzenie nr 9/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/22
zarządzenie nr 8/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/22
zarządzenie nr 7/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/22
zarządzenie nr 6/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/22
zarządzenie nr 19/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
zarządzenie nr: 5/22
zarządzenie nr 5/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka - dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED
zarządzenie nr: 18/22
zarządzenie nr 18/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/22
zarządzenie nr 17/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/22
zarządzenie nr 16/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/22
zarządzenie nr 15/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/22
zarządzenie nr 14/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Prądocinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/22
zarządzenie nr 13/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/22
zarządzenie nr 4/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 3/22
zarządzenie nr 3/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/22
zarządzenie nr 12/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności w budynkach inwentarskich
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/22
zarządzenie nr 11/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Tarkowie Dolnym nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Tarkowie Dolnym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/22
zarządzenie nr 10/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/22
zarządzenie nr 9/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/22
zarządzenie nr 8/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/22
zarządzenie nr 7/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/22
zarządzenie nr 5/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/22
zarządzenie nr 4/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 3/22
zarządzenie nr 3/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/22
zarządzenie nr 2/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania: a)upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, c)pomocy społecznej
Status obowiązujące