W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XL/397/22
uchwała nr XL/397/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/396/22
uchwała nr XL/396/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu trwania użytkowania wieczystego gruntu w Brzozie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/395/22
uchwała nr XL/395/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 5073
uchwała nr: XL/394/22
uchwała nr XL/394/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej położonej w Kolankowie w ramach odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka pod drogę gminną
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/393/22
uchwała nr XL/393/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń energetycznych na działce nr 21/18 w Kobylarni
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/392/22
uchwała nr XL/392/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń energetycznych w Kolankowie
uchwała nr: XL/391/22
uchwała nr XL/391/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń energetycznych w Kobylarni
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/390/22
uchwała nr XL/390/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo II”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 5072
uchwała nr: XL/389/22
uchwała nr XL/389/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Łabiszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/388/22
uchwała nr XL/388/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022
uchwała nr: XL/387/22
uchwała nr XL/387/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/386/22
uchwała nr XL/386/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/385/22
uchwała nr XXXIX/385/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania z Gminą Złotniki Kujawskie w celu realizacji zadania budowy drogi gminnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/384/22
uchwała nr XXXIX/384/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Nr 22/848/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/383/22
uchwała nr XXXIX/383/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia
uchwała nr: XXXIX/382/22
uchwała nr XXXIX/382/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2022/2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 3824
uchwała nr: XXXIX/381/22
uchwała nr XXXIX/381/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 3823
uchwała nr: XXXIX/380/22
uchwała nr XXXIX/380/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/379/22
uchwała nr XXXIX/379/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 3822
uchwała nr: XXXIX/378/22
uchwała nr XXXIX/378/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/373/22
uchwała nr XXXVIII/373/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3239
uchwała nr: XXXVIII/372/22
uchwała nr XXXVIII/372/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3238
uchwała nr: XXXVII/371/22
uchwała nr XXXVII/371/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.”
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2873
uchwała nr: XXXVII/370//22
uchwała nr XXXVII/370//22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/369/22
uchwała nr XXXVII/369/22
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 140/22, położonej w Dobromierzu, wydzielonej pod drogę wewnętrzną
status uchwały obowiązująca