W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIX/380/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027.
na podstawie Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.1. Wyraża się wolę zawarcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka  porozumienia z gminami i powiatami tworzącymi Bydgoski Obszar Funkcjonalny, tj. obszar gmin członkowskich, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz:
1)      Miastem Bydgoszcz;
2)      Gminą Barcin;
3)      Gminą Białe Błota;
4)      Gminą Dąbrowa Chełmińska;
5)      Gminą Dobrcz; 
6)      Gminą Kcynia;
7)      Gminą Koronowo;
8)      Gminą Łabiszyn;
9)      Gminą Mrocza;
10)  Gminą Nakło nad Notecią;
11)  Gminą Nowa Wieś Wielka;
12)  Gminą Osielsko;
13)  Gminą Pruszcz;
14)  Gminą Rojewo;
15)  Gminą Sicienko;
16)  Gminą Solec Kujawski;
17)  Gminą Szubin;
18)  Gminą Żnin,
19)  Powiatem Bydgoskim;
20)  Powiatem Nakielskim,

na rzecz wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF), w tym w celu realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.                                                                                                         2. Zakres zadań umożliwiający wdrażanie strategii terytorialnej, w tym realizację projektów, określony zostanie w porozumieniu zawartym pomiędzy Stronami Porozumienia, o których mowa w § 1 ust. 1. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W perspektywie finansowej 2014-2020 ustawa wdrożeniowa na lata 2014-2020 nie wymagała, aby partnerstwo poszczególnych jednostek samorządu (gmin i powiatów) zawiązywane było na podstawie przepisów właściwych dla prawnych form współpracy,  o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o samorządzie powiatowym. 

W  perspektywie finansowej 2021-2027 współpraca na rzecz realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie kontynuowana w drodze zawarcia porozumienia 
wraz z gminami i powiatami tworzącymi bydgoski obszar funkcjonalny, tj. obszar gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a. Zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym:

1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 

2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

3. Stroną porozumienia międzygminnego, o którym mowa w art. 10g ust. 4, może być również powiat.

Kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 na rzecz wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE, w celu efektywnego wykorzystania środków pomocowych skierowanych na rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych, zawarte zostanie porozumienie w sprawie  realizacji ZIT BydOF w perspektywie finansowej 2021-2027.

Funkcjonowanie działalności Związku ZIT BydOF w perspektywie finansowej 2021-2027 współfinansowane będzie z Pomocy Technicznej FEdKP 2021-2027 (Fundusz Europejski dla Pomorza i Kujaw na lata 2021-2027 wysłany do Komisji Europejskiej) oraz z wkładu własnego samorządów tworzących Związek ZIT BydOF.

Powiadom znajomego