W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIII/309/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nadania Bydgoszczy statusu węzła drogowo – kolejowego w sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk – Adriatyk
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Mając na uwadze propozycję Komisji Europejskiej COM(2021)812 z dnia 14 grudnia 2021 r. oraz rozpoczynające się w Parlamencie Europejskim prace nad rewizją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1315/2013, Rada Gminy Nowa Wieś Wielka wyraża pozytywne stanowisko w sprawie nadania Bydgoszczy statusu węzła drogowo - kolejowego sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk - Adriatyk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie stanowiska dotyczącego nadania Bydgoszczy statusu węzła drogowo – kolejowego w sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk – Adriatyk.

2. Uzasadnienie prawne i merytoryczne.

Zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku sieć bazowa TEN-T powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej, a przy przeprowadzaniu przeglądu wdrożenia sieci bazowej do 2023 roku Komisja powinna wziąć pod uwagę krajowe plany wdrożenia i przyszłe rozszerzenia. Ponadto w sekcji 6 tego dokumentu wskazuje się za wymóg dla infrastruktury transportu intermodalnego, w przypadku ładunków niemasowych, roczne przeładunki na poziomie 800 tysięcy ton.
W dokumencie pt. ,,Analiza wariantów rozwojowych terminalu intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie ” opracowanym według wytycznych Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, pod nadzorem merytorycznym PKP SA opracowano szacunki przeładunków dla Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, z prognozowanymi przeładunkami w roku 2030 na poziomie 93,6 tys. TEU oraz ponad 124 tysięcy TEU w roku 2031. Przyjmując przelicznik 1 TEU = 12 ton, pozwoli to osiągnąć pułap ponad 1,1 mln ton przeładunków w 2030 roku i blisko 1,5 mln ton w 2031 roku. Trzeba zaznaczyć, że są to jedynie wstępne szacunki, gdyż możliwe są większe przeładunki, chociażby ze strony portów morskich w Gdańsku i w Gdyni.
Z punktu widzenia roli portów morskich w Gdańsku i w Gdyni węzeł Bydgoszcz ma odgrywać strategiczną rolę w korytarzu TEN-T Bałtyk-Adriatyk, przyczyniając się do wzrostu znaczenia roli transportu intermodalnego w tej części Europy. O strategicznej roli Bydgoszczy świadczy także fakt, że w projekcie rewizji sieci TEN-T z 14 grudnia 2021 roku przewidziano włączenie do sieci bazowej linii kolejowej nr 201, która łączy bezpośrednio porty morskie w Gdańsku i w Gdyni z terminalem Bydgoszcz – Emilianowo. Budowa terminalu została ujęta przez polski rząd w Krajowym Programie Odbudowy w ramach funduszy Next Generation EU (NGEU).
W projekcie rządowego ,,Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030” wskazuje się wprost   na strategiczne położenie Węzła Logistycznego Bydgoszcz (w skład którego wchodzić będzie według Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku terminal intermodalny Bydgoszcz – Emilianowo, jako suchy port oparty o transport kolejowo – drogowy oraz platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski oparta o transport wodny, drogowy, kolejowy i lotniczy), wskazując również na przyszłościowy potencjał dróg śródlądowych: ,,Węzeł, zlokalizowany w aglomeracji bydgosko-toruńskiej charakteryzuje się strategicznym położeniem, zapewniającym obsługę ładunków w relacjach pomiędzy portami morskimi w Gdańsku i Gdyni, a głównymi aglomeracjami kraju  – Łódź, Warszawa, Poznań, przy wykorzystaniu wszystkich gałęzi transportu –drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego”.
Wskazać trzeba również, że Bydgoszcz w świetle planów polskiego rządu odgrywać ma rolę głównego centrum dystrybucji produkcji rolnej drogą kontenerową, co świadczy o znaczeniu strategicznym dla logistyki w Unii Europejskiej.
O potrzebie budowy dużego terminalu intermodalnego pod Bydgoszczą dyskutowano od dawna, kluczowym momentem było podpisanie w dniu 17 września 2019 roku porozumienia intencyjnego w sprawie budowy terminalu pomiędzy: PKP S.A., Zarządem Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Gminą Nowa Wieś Wielka. Następnie 28 lipca 2020 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo spółka z o.o.  10 lutego 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji i przystąpienie do spółki kolejnych akcjonariuszy: PKP S.A. oraz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Zainteresowane objęciem udziałów jest też Województwo Kujawsko-Pomorskie. Od jesieni 2020 roku prowadzone są prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej. Planowane uruchomienie terminalu jest na 2027 rok.
Jednocześnie należy podkreślić, że Węzeł Logistyczny Bydgoszcz pełnić będzie w korytarzu Bałtyk-Adriatyk rolę strategiczną. Również prognozy dotyczące przeładunków wskazują spełnienie wymogów dla tego rodzaju infrastruktury w okresie przewidzianym dla wdrożenia Transeuropejskiej sieci transportowej. Tym samym w pełni uzasadnione jest umieszczenie Bydgoszczy jako węzła drogowo-kolejowego sieci bazowej TEN-T.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa.

Uchwała nie podlega konsultacjom społecznym.

4. Skutki finansowe i źródło ich pokrycia.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego