W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIII/307/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXXI/297/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, wprowadza się następujące zmiany:
a)      dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów  i rozchodów budżetu oraz kwoty długu i wydatków majątkowych dla roku 2022, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do uchwały,
b)      dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
c)      dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
-------------------------------------------
1Dz.U. z 2021 r. poz. 1834,
2Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.
Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, wprowadzonej uchwałą Nr XXXI/297/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2022, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.
W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć  wprowadzono kontynuację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie”, który jest współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.570,00 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano wydatki na kwotę 32.559,96 zł.
Przychody budżetu w wysokości 13.889.176,91 zł zastąpiono kwotą 13.901.379,87 zł.  Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą. 

Załączniki

Z1 - WPF pdf, 554 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego