W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXII/306/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,  które  nie wygasają  z  upływem roku budżetowego 2021, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 263 ust. 2, 4 i 5 w/w ustawy organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy, w podziale na działy  i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. Ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających upływa 30 czerwca 2022 r. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem. 
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 r. jako wydatki wykonane. W następnym roku budżetowym – 2022 r. – wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu. 

 

Z1 - Wykaz wydatków

 

Z2 - Plan wydatków

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego