W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXI/304/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”,  stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:


W związku z wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Rozstrzygnięcia nadzorczego nr 161/2021 stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXIX/280/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 10. 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. wystąpiła konieczność ponownego przyjęcia przedmiotowego Programu zgodnie z obowiązującą procedurą. W jej ramach przeprowadzono konsultacje społeczne oraz kieruje się niniejszą uchwałę pod obrady Wysokiej Rady.
Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zasady korzystania przez organy administracji publicznej z działalności organizacji pozarządowych określa szczegółowo ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustala ona sferę zadań publicznych, w ramach których m.in. samorząd terytorialny współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Formy tej współpracy w oparciu o wymienioną ustawę określa uchwalony przez Radę Gminy program. Niniejszy Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Gminy Nowa Wieś Wielka, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2022 r.

Załącznik - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 R.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego