W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXVI/250/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 60.899.838,15 zł zastępuje się kwotą 61.319.035,91 zł,  
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 16.452.484,85zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.841.887,00 zł,   
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  wynoszą 158.920,43 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą                       263.815,43,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku   222.600,00 zł,

6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą 61.055.220,48 zł,    
7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 69.862.126,15 zł  zastępuje się kwotą  70.477.669,51 zł,
8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 56.739.588,95 zł, 
9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  25.590.227,23 zł,  
10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.210.498,20 zł, 
11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 354.652,97 zł, 
12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 13.738.080,56 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach  wynoszą 13.738.080,56 zł,    
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy wysokości 8.962.288,00 zł zastępuje się kwotą 9.158.633,60 zł,  który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości   5.102.016,36 zł,   
2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania             budżetu (fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 3.860.271,64 zł,     
3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 196.345,60 zł, 
14) w § 4 Przychody budżetu  po zmianach  wynoszą 13.095.456,14 zł, rozchody  wynoszą 3.936.822,54 zł,
15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi 249.125,00 zł, 
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi 150.875,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.158.633,60 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 3.936.822,54 zł,
18) § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.102.016,36 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 899.570,03 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr - 4 zadani inwestycyjne

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego