W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXVI/249/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, wprowadza się następujące zmiany:
a)      dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów, rozchodów budżetu i kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2021, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do uchwały,
b)      dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
c)      dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, wprowadzonej uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2021, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. 
W załączniku wykazu przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
- wprowadzono program z udziałem środków unijnych pn: „ERASMUS+”, który jest realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.432,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 196.345,60 zł, a na 2022 rok kwotę 49.086,40 zł,
- dokonano zmiany okresu realizacji zaplanowanych dwuletnich inwestycji na inwestycje jednoroczne, które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce 117/4 w Brzozie”, „Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie” oraz „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie”.
Przychody budżetu w wysokości 12.411.296,13 zł  zastąpiono kwotą 13.095.456,14 zł. Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.037.252,51 zł. Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego