W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXIII/227/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza – część ul. Bydgoskiej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.[1]) i art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

   § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza – część ul. Bydgoskiej.

   § 2. Granice obszaru objętego planem przedstawione zostały na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 3. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.
 
   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Wskazany w uchwale teren był objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2004-2005. Upływ czasu, zmieniające się oczekiwania i możliwości realizacji inwestycji wyraźnie wskazują na potrzebę dokonania zmian w obowiązujących planach. Wobec obowiązującego planu z 20 października 2020 r.,
po rozpatrzeniu skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, na mocy którego część terenów straciła ustalenia planistyczne. W wyniku podjęcia prac planistycznych przewiduje się ponowne określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, uregulowanie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, przeznaczenie terenów. Przeprowadzona zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiza wykazała, że w celu umożliwienia realizacji celów na omawianym obszarze uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany są zbieżne z polityką przestrzenna określoną w uchwale Nr XXI/205/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem planu wynosi ok. 18 ha.


 --------------------------------------------------------
[1]Dz. U. z 2020 r. poz. 1378,
[2]Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 782, 1086, 1378 i z 2021 r. poz. 11.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego