Program współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie:

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 30 października 2015 roku.:
• pisemnie na adres: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka (w załączeniu formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu),
• pocztą elektroniczną na adres: l.michalik@nowawieswielka.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 października 2015 r.

Projekt programu współpracy na 2016 r. (26kB) word
Formularz (13kB) word

W piątek, 13 listopada br. o godz. 13:00, odbędzie się spotkanie, na którym zostanie omówiony projekt Uchwały "Rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok". Zainteresowanych Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych zapraszamy do sali USC Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

W trakcie konsultacji do wyżej wymienionego projektu Uchwały nie złożono opinii ani uwag.

Lista obecności (372kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (13 października 2015)
Opublikował: Łukasz Michalik (13 października 2015, 12:51:51)

Ostatnia zmiana: Łukasz Michalik (24 listopada 2015, 12:50:18)
Zmieniono: dodanie listy obecności ze spotkania z Przedstawicielami Organizacji Pozarządowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228