Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; z późn. zm.).

Opłata roczna wynosi:

  • 525,00 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wskazana wysokość opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500,00 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  • 37.500,00 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  • 77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości opłata obliczana jest jak dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za kolejne lata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

metryczka


Wytworzył: Anita Wysota (27 czerwca 2003)
Opublikował: Justyna Zboralska (27 czerwca 2003, 17:26:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (18 lutego 2005, 12:51:27)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14886