Zarządzenie nr 6/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 16 kwietnia 2019w sprawie zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 6/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 16 kwietnia 2019


w sprawie zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


   Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 4/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w § 17 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do tego zarządzenia, dotychczasowe załączniki 1, 2 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszego załączenia.
  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 maja 2019, 11:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99