Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2018
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 6/18
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 25 stycznia 2018


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.[1]) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430 ze zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się na rok 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekraczać 75% faktycznie poniesionych przez nauczyciela kosztów na dokształcanie w danym semestrze nauki.
 
§ 3. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się specjalności, na które może być przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2018 r.:
1)     informatyka,
2)     logopedia szkolna,
3)     liderzy oświaty,
4)     wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka,
5)     wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka -  udzielanie wsparcia rodzinie,
6)     pedagogika rewalidacyjna,
7)     pedagogika specjalna,
8)     nauczanie plastyki i techniki,
9)     terapia pedagogiczna,
10) terapia behawioralno-poznawcza,
11) integracja sensoryczna,
12) pierwsza pomoc przedmedyczna,
13) sztuka,
14) tyflopedagogika,
15) inne specjalności związane z potrzebami szkół i przedszkoli.
 
2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie
 w 2018 r.:
1)     kształcenie na studiach wyższych licencjackich,
2)     kształcenie na studiach wyższych magisterskich,
3)     kształcenie na studiach podyplomowych,
4)     kształcenie na kursach kwalifikacyjnych.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz określa rodzaj specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Planowana kwota na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego na 2018 rok wynosi 77 300 zł co stanowi 1 % .planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
 
Uzgodniono z dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 14 grudnia 2017 r.
                                                      
 


[1]  poz. 2232


[2] z 2015 poz. 1973Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij