Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2018
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 1/18
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 9 stycznia 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, c) pomocy społecznej.Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/251/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., zarządzam, co następuje:

   § 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania:
a)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
c)  pomocy społecznej.
2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3.
   § 2. Wyznaczam termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2018 r.
   § 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 
   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. - przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zasadami udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgonie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
 
 

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij