Informacja dotycząca zagrożeń generowanych w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej25.04.2019

Informacja dotycząca zagrożeń generowanych w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

25.04.2019

Pern S.A. wypełniając postanowienia ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Art. 261 ust. 5) zaprasza do zapoznania się z informacją dotyczącą zagrożeń generowanych w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Informacja dostępna jest na stronie www.pern.pl w zakładce BEZPIECZEŃSTWO i zawiera:
  • krótki opis zagrożeń,
  • sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii,
  • zasady postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

metryczka


Wytworzył: Radoslaw Głowski, Kierownik Działu PERN S.A. w Nowej Wsi Wielkiej (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (8 maja 2019, 07:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91