W ogólnie obowiązującą tendencję do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję spalin Gmina wpisała się dzięki podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr XXVIII/218/17 z dnia 18 maja 2017 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz poprzez podjęcie uchwał zmieniających powyższą uchwałę tj. uchwały nr XI/111/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwały nr XII/114/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r.

Załączniki do uchwały nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2017 r.  zmienione uchwałami: nr XI/111/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. oraz nr XII/114/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. prezentujemy w załączniku.Załączniki:

Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
Załącznik nr 1 Wniosek o dotację
Załącznik nr 2 Oświadczenie wnioskodawcy
Załącznik nr 3 Wniosek o rozliczenie
Oświadczenie księga wieczysta