W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Gospodarka odpadami komunalnymi - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka, z dniem 1 lipca 2021 r. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka wchodzą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Zamiast dotychczasowych trzech grup odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości, będzie odbieranych pięć:
  • w workach zielonych - szkło (butelki, słoiki),
  • w workach żółtych - tworzywo sztuczne, metal (puszki) i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kartoniki po sokach, mleku itp.),
  • w workach niebieskich - papier, tektura, 
  • w workach brązowych - bioodpady,
  • w pojemnikach - odpady niesegregowane (zmieszane), czyli te, które nie podlegają selektywnemu zbieraniu, np. popiół, potłuczone szyby, szkło żaroodporne, naczynia, artykuły higieniczne, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, tłusty, mokry papier, pluszowe i gumowe zabawki, obuwie itp.

Worki oraz harmonogram wywozu odpadów dostarczy Mieszkańcom na każdą nieruchomość Przedsiębiorstwo odbierające odpady. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze względów praktycznych Mieszkańcy umieszczali bioodpady w brązowych pojemnikach, nabytych we własnym zakresie. Z posiadania brązowych worków/pojemników zwolnieni są Mieszkańcy deklarujący posiadanie kompostownika i kompostujących w nim bioodpady. Od nich bioodpady nie będą odbierane.

Ponadto rozszerzony zostanie rodzaj przyjmowanych odpadów komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności igły i strzykawki oraz tekstylia i odzież.     

W wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych została wyłoniona oferta dotychczasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

W związku z powyższym wzrosła cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Nr  XXV/242/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 maja 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2681), i tak: 

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny została określona w wysokości 28,00 zł za miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalona została podwyższona stawka opłaty w wysokości 84,00 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/243/21 z dnia 19 maja 2021 r.  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2682)  istnieje możliwość skorzystania, przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ze zwolnienia w wysokości 0,50 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od każdego mieszkańca danej nieruchomości miesięcznie.  Zgłoszenie kompostownika należy dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości i kompostowaniu w nim bioodpadów. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

WÓJT 
/-/   Wojciech Oskwarek

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego