Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 1/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
c) pomocy społecznej.

Treść Zarządzenia nr 1/21 z dnia 5 stycznia 2021 r. (515kB) pdf
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/21 z dnia 5 stycznia 2021 r. (1494kB) pdf
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/21 z dnia 5 stycznia 2021 r. (1576kB) pdf
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/21 z dnia 5 stycznia 2021 r. (1542kB) pdf

Termin składania ofert upływa z dniem 1 lutego 2021 r. Wnioski należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (122kB) word  
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (179kB) plik

Informacji telefonicznych udziela Pani Anna Bialik-Pieszak – tel. 52 320 68 71.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (5 stycznia 2021)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (5 stycznia 2021, 15:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672