Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka, w związku z wejściem w życie 1 października 2020 r. uchwały Nr XVIII/163/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty informujemy, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 
  1. Wprowadzono wynikający z ustawy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
  2. Wprowadzono metodę ustalenia opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w miejsce metody uzależniającej wysokość opłaty od wielkości gospodarstwa domowego; 
  3. Określono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 20,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość; 
  4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalona została podwyższona stawka opłaty w wysokości 60,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
Informujemy, że nie ma potrzeby składania nowych deklaracji, jeżeli dane zawarte w rozsyłanych  do Mieszkańców zawiadomieniach o zmianie stawki opłaty są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie przypominamy, że nie objęci  gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych (na których  prowadzona jest działalność gospodarcza, rolnicza, znajdują się cmentarze, ogrody działkowe itp.) zawierający indywidualne umowy na odbiór odpadów, również są związani obowiązkiem zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie tych nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 
 /-/ Wojciech Oskwarek

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (1 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (13 sierpnia 2019, 10:34:43)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (8 października 2020, 09:58:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5004