Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w złożonej  deklaracji należy wnosić bez wezwania (Gmina nie wystawia faktur ani książeczek wpłat itp.) na otrzymany z Urzędu Gminy  Nowa Wieś Wielka indywidualny numer rachunku bankowego dotyczący konkretnej osoby i danej nieruchomości. 
  
Dopuszcza się wpłatę na konto ogólne Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka numer:  
61 8142 1059 0616 3365 2000 0001 z adnotacją, że dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podaniem imienia i nazwiska właściciela oraz adresu danej nieruchomości. 
  
Odbiorca opłaty: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka 
  
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r. wynoszą:

1. jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny: 
  • od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 14,50 zł,
  • od gospodarstwa domowego dwuosobowego –  29,00 zł, 
  • od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 43,50 zł, 
  • od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób -  58,00 zł, 

2. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny: 
  • od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 29,00 zł,
  • od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 58,00 zł, 
  • od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 87,00 zł, 
  • od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób - 116,00 zł. 
  
Termin płatności: do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (1 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (13 sierpnia 2019, 10:34:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3081