Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 2019

Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 2019

komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na członka RPK-PIR

oświadczenie o niekaralności lista poparcia kandydatki/kandydata na radnego powiatowego KPIR [...]

komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na członka komisji

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA – CZŁONEK KOMISJI PODATEK ROLNY - OŚWIADCZENIE KANDYDATA ZGŁOSZENIE CZŁONKA KOMISJI WYBORCZEJ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH dokumenty do pobrania w pok. 20 [...]

metryczka