Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy w 2016 r.

1.  Kontrola inspektorów Wojewody Kuj-pom. Bydgoszcz - zakres kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji przez jst udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowość pobierania i rozliczania doch.budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres 01.01-31.12.2015 r. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

2. Kontrola inspektorów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - zakres kontroli ex.post w zakresie działania PROW w 2013 r. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

3. Kontrola inspektorów PPIS Bydgoszcz - zakres kontroli obejmował sanitarne miejsca zwyczajowego do kąpieli. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

4. Kontrola inspektorów I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług VAT. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

5. Kontrola inspektorów Wojewody Kuj-pom. w Bydgoszczy - wykonywanie zadań zleconych z zakresu wyboru ławników. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

6. Kontrola inspektorów Wojewody Kuj-pom. w Bydgoszczy - kontrola zadania realizowanego w ramach NPPDL . Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

7. Kontrola inspektorów WFOŚ i GW w Toruniu
- kontrola zakresu rzeczowego. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Jankowska (25 stycznia 2017)
Opublikował: Szymon Giżycki (25 stycznia 2017, 12:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877