Za rok 2015

Za rok 2015

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2015 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 2/15 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania:a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,b) kultury, [...]

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 1/15 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 r.W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Oferenci poproszeni zostaną o [...]

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie [...]

metryczka