Sesja w dniu 15 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.) zapraszam na V sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 15 stycznia 2015 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej
w Prądocinie.

 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29 grudnia 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,  położonej w Nowej Wsi Wielkiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzozie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  położonej w Kolankowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych, położonych  w Brzozie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Olimpinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olimpinie jej użytkownikom  wieczystym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 15. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Fac (30 grudnia 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (30 grudnia 2014, 17:07:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481