Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”

KOMUNIKAT!W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami społecznymi dotyczącymi dokumentu strategicznego pn. Aktywizacja społeczno gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym [...]

Dokumenty strategiczne opracowane w ramach Projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”.

Poniżej prezentujemy 4 dokumenty strategiczne opracowane w ramach Projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Do każdego dokumentu sporządzony [...]

Konsultacje społeczne projektów dokumentów strategicznych przygotowanych w ramach realizacji projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów strategicznych przygotowanych w ramach realizacji projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i [...]

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - konsultacje społeczne Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego!!!

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu: "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", przekazujemy do konsultacji społecznych:  Zapraszamy do zapoznania się [...]

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Konsultacje Społeczne!!!

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNEKONSULTACJE SPOŁECZNESerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego [...]

metryczka