I sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.) oraz postanowienia Nr 425/14 Komisarza Wyborczego
w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r.
 
zwołuję
I sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

kadencji 2014-2018
 
w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej  ul. Al. Pokoju 7.

   
Proponowany porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  8. Zamknięcie obrad sesji.


                                                                   Sekretarz Gminy

                                                               /-/ Leszek Latosiński

metryczka


Wytworzył: Leszek Latosiński (27 listopada 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (27 listopada 2014, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785