Sesja nadzwyczajna w dniu 4 czerwca 2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zapraszam na XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę 4 czerwca 2014 r. o godz. 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja na temat funkcjonowania SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej.
5. Zakończenie obrad.

Wniosek czterech Radnych Gminy Nowa Wieś Wielka o zwołanie nadzwyczajnej sesji (953kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (30 maja 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (30 maja 2014, 12:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847