Za rok 2013

Za rok 2013

Protokół Nr 2/13

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 2/13 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,b) kultury, [...]

Protokół Nr 1/13

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 1/13 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 r.W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Oferenci poproszeni zostaną o [...]

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 1/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w [...]

Informacja o trybie składania wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2013 r.

Tryb składania wniosków w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz wzory formularza wniosku i sprawozdania określa Termin składania wniosków [...]

metryczka