Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Komunikat Nr 42 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie odpadów komunalnych

UWAGA !   Szanowni Mieszkańcy  Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informuję, że w sobotę 20 kwietnia 2019 r. (Wielka Sobota) PUNKTY  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH w [...]

Komunikat Nr 41 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Informuję, że w dniu  18 maja 2019 r. (sobota)              [...]

Komunikat Nr 40 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka     Uprzejmie informuję, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r. nie uległy zmianie.   Opłatę za gospodarowanie [...]

Komunikat Nr 39 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odpadów komunalnych (wielkogabarytowe)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Informuję, że w dniu  19 maja 2018 r. (sobota)              [...]

Komunikat Nr 38 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie odpadów komunalnych (PSZOK nieczynny)

UWAGA !   Szanowni Mieszkańcy  Gminy Nowa Wieś Wielka Uprzejmie informuję, że w sobotę 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) PUNKTY  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH w Brzozie przy ul. [...]

Aktualny formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

InformacjaFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stanowiący załącznik do uchwały Nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r.) – jest aktualny w 2018 roku. [...]

Dodatkowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Dodatkowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczący posesji, z których wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych odbywa się [...]

Komunikat Nr 37 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka     Uprzejmie informuję, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. nie uległy zmianie.   Opłatę za gospodarowanie [...]

Komunikat Nr 36 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie odpadów komunalnych

UWAGA !   Szanowni Mieszkańcy  Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informuję, że w sobotę 11 listopada 2017 r. w związku z Narodowym Świętem Niepodległości PUNKTY  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  [...]

Komunikat dotyczący odpadów budowlanych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   informuję, że  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące czysty gruz betonowy lub ceglany, bez zanieczyszczeń innymi odpadami, można dostarczać własnym transportem do Zakładu [...]

Komunikat Nr 35. Zasady odbioru odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka przypominamy o zasadach odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. ODPADY ODBIERANE BEZPOŚREDNIO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:• odpady zmieszane (resztkowe) wrzucane do [...]

Komunikat Nr 34 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka     Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2017 r. (Wielka Sobota)   Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   w Brzozie przy ul. [...]

Komunikat nr 32 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie funkcjonowania PSZOK

UWAGA ! Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka Uprzejmie informuję, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej od 1 kwietnia 2017 r. będą czynne w każdą sobotę (oprócz [...]

Komunikat Nr 31 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka. Uprzejmie informuję, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2017 r. nie uległa zmianie.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy [...]

Komunikat Nr 29 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka. Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2016 r., w związku z dożynkami, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Wielkiej, przy ul. Ogrodowej 2, będzie czynny do godziny [...]

APEL WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka i Osoby przebywające na terenie Gminy.  Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie Mieszkańców nie możemy wyrzucać odpadów na chodniki, drogi, do lasu, [...]

Komunikat Nr 28 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2016 r. (sobota)odbędzie się   odbiór odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.   Odpady będą [...]

Komunikat Nr 27 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2016 r. (Wielka Sobota) Punkty Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Brzozie przy ul. Przemysłowej 5 i Nowej Wsi Wielkiej przy ul. [...]

Komunikat dotyczący godzin pracy PSZOK

Uwaga! Ze względu na małe zainteresowanie Mieszkańców Naszej Gminy przekazywaniem odpadów segregowanych w okresie zimowym do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej, do końca marca 2016 r. punkty [...]

UWAGA!!! Formularz deklaracji obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku

UWAGA!!!Poniżej zamieszczamy formularz deklaracji obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku!!! [...]

Komunikat Nr 24 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2016 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie będą nieczynne. Jednocześnie z uwagi na małe [...]

Komunikat Nr 23 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów komunalnych

Komunikat Nr 23 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów komunalnych   Szanowni MieszkańcyGminy Nowa Wieś Wielka  Informuję, że od 1 stycznia 2016 r. następuje zmiana stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie [...]

Komunikat Nr 22 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie odpadów komunalnych

    Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informujemy, że od 7 listopada 2015 r. będzie czynny drugi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Nowa Wieś Wielka. [...]

Komunikat Nr 21 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie odpadów komunalnych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka Zgodnie z  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013, poz.1155 ze zm.) o zużytym sprzęcie elektrycznym [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok   Podstawa prawna sporządzenia analizy: art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...]

Komunikat Nr 20 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Informujemy, że w dniu 16 maja 2015 r. (sobota)odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.   Odpady będą [...]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. dla posesji o utrudnionym dojeździe

Dodatkowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dotyczący posesji, z których wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych odbywa się w soboty mniejszym samochodem obowiązujący od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. REJON [...]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie styczeń - czerwiec 2015 r.

UWAGA!!! Poniżej do pobrania harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. [...]

Informacja o osiągniętych przez gminę Nowa Wieś Wielka poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę Nowa Wieś Wielka poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych [...]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie sierpień - grudzień 2014 r. dla posesji o utrudnionym dojeździe

Dodatkowy harmonogram wywozu nieczystości stałych dotyczący posesji nr: Piecki 2, 3, 4Chmielniki 2, 43Leszyce 7, 7a, 9, 10, 14, 15Dąbrowa Wielka 28, 51, 55 Kobylarnia 16a   Dni odbioru zmieszanych odpadów komunalnych: [...]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie sierpień - grudzień 2014 r.

UWAGA!!! Poniżej do pobrania harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. [...]

Komunikat Nr 19 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   W ramach funkcjonującego w naszej Gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje nieruchomości zamieszkałe, planowany jest dodatkowo odbiór bezpośrednio z posesji [...]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z ternu Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie 01-31.07.2014 r.

Uwaga!!! W miesiącu sierpniu 2014 r. nastąpi zmiana harmonogramu oraz rejonów!!! [...]

Komunikat nr 18 z dnia 05.05.2014 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Informujemy, że w dniu 31 maja 2014 r. (sobota) odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji. Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie adresów [...]

Komunikat nr 17 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   W celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wysyłką upomnień przypominamy o terminowym uiszczaniu opłat za wywóz odpadów komunalnych z posesji. Jednocześnie prosimy [...]

Komunikat nr 16 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś WielkaUprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2014 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który położony jest w Brzozie przy ul. Przemysłowej 5, będzie N I E C Z Y N [...]

Komunikat nr 15 z dnia 07.01.2014 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka     W związku ze zbliżającym się terminem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest 10 stycznia 2014 r.,  uprzejmie informuję, że Mieszkańcy, którzy [...]

Komunikat nr 14 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany tylko do [...]

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja edytowalna

Poniżej zamieszczamy edytowalny formularz deklaracji obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r., w postaci pliku do pobrania:oraz przypominamy numer konta bankowego na które należy dokonywać wpłat do 10 dnia każdego miesiąca:Bank [...]

Komunikat nr 13 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywaćdo 10 dnia każdego miesiąca na rachunek Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: Bank Spółdzielczy w [...]

Komunikat nr 12 z dnia 08.10.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informujemy, że od 12 października br. będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Gminie Nowa Wieś Wielka. Jest on zlokalizowany [...]

Komunikat nr 10 z dnia 21.06.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka   Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. przedsiębiorcą wywożącym odpady z  nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka jest Przedsiębiorstwo Usług [...]

Komunikat nr 9 z dnia 17.06.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka W związku ze zbliżającym się 1 lipca 2013 r., dniem wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominamy, że  właściciel nieruchomości jest [...]

Komunikat nr 8 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie wyboru wykonawcy na odbieranie i zagospodarowywanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka zakończył procedurę przetargową na odbieranie i zagospodarowywanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie [...]

Komunikat nr 7 z dnia 16.05.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka W dniu 26 kwietnia 2013 r. minął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy dopełnili [...]

Komunikat nr 6 z dnia 04.04.2013 r. - Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka! Od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Nowa Wieś Wielka przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek w zakresie zapewnienia odbioru i [...]

Komunikat nr 5 z dnia 15.02.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Państwo  od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Nowa Wieś Wielka przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek w zakresie organizowania wywozu odpadów komunalnych.Mieszkańcy nie będą zawierać umów z [...]

Komunikat nr 3 z dnia 07.02.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

ZASADY SEGREGACJI Papier  - niebieskie pojemniki Wrzucamy:Nie wrzucamy:- gazety- czasopisma- katalogi- prospekty reklamowe- papier szkolny i biurowy- książki w miękkich okładkach- torebki papierowe- papier pakowy- [...]

Komunikat nr 4 z dnia 07.02.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

W ramach prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przesłał do Urzędu Gminy Nowa [...]

Komunikat nr 2 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Główne zmiany w stosunku do obowiązujących obecnie regulacji prawnych i nałożone nową ustawą obowiązki to: Rada Gminy podejmie uchwałę o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa [...]

Komunikat nr 1 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie odpadów komunalnych

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 roku.   Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu [...]

metryczka