Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych


OGŁOSZENIE
 
WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.

Na podstawie art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277), ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
I. Kandydatem na Rachmistrza spisowego może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat,
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
3) posiada zdolność obsługi komputera i korzystania z systemu GPS oraz stosowania map cyfrowych, komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
4) jest dyspozycyjna (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat), obowiązkowa, rzetelna, staranna oraz posiada umiejętność organizacji własnej pracy,
5) jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś Wielka.
II. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1) zgłoszenie swojej kandydatury (plik do pobrania – Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia (29kB) word ),
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (plik do pobrania – Załącznik nr 2 - oświadczenie (26kB) word ).
Załączniki nr 1 i nr 2 są również do pobrania w Urzędzie Gminy pok. nr 3.
 
III. Oferty należy składać w terminie od 6 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2010 r. w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2 (pok. nr 17) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane.
Na podstawie informacji GUS dla gminy Nowa Wieś Wielka ustalono liczbę 4 rachmistrzy.
Uwaga! Osoby wybrane przez Gminnego Komisarza Spisowego zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Gminny Komisarz Spisowy (6 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Łęgowski (6 grudnia 2010, 12:04:42)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (6 grudnia 2010, 12:11:04)
Zmieniono: poprawienie opisu pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2290