Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011


Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. reguluje termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia spisu powszechnego. Pracami spisowymi kierować będzie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy.
Narodowy Spis Powszechny  2011 odbędzie się w dniach 1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. według stanu na 31 marca godz. 24:00. Będzie to pierwszy spis ludności po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W zbliżonym terminie i zakresie tematycznym zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach członkowskich UE. W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych. Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi.
 
Metody spisu:
Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym, w następującej kolejności:

  • pobranie danych z systemów informacyjnych,
  • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
  • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
  • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

Spisem zostaną objęte:
  • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  • osoby niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
Od 1 kwietnia do 31 maja bieżącego roku przeprowadzany jest najważniejszy etap prac przygotowawczych do NSP 2011 - spis próbny. Jego celem jest sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w spisie w 2011 roku. Spis próbny zostanie przeprowadzony w jednej, wybranej gminie w każdym województwie: w woj. kujawsko – pomorskim – to  gmina Lubiewo.


Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
www.stat.gov.pl  
 
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277)

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Ćwierdzińska (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Piotr Łęgowski (22 kwietnia 2010, 13:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3754