Za rok 2006

Za rok 2006

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 13 ustawy [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 13 [...]

metryczka