Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące azbestu

Informuję, że trwa nabór wniosków na bezpłatny transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Aby uzyskać pomoc należy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka do dnia 7 lutego 2016 r. Druki [...]

Karty informacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827) w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępniamy na [...]

metryczka