Sesja w dniu 6 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na II sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 
Sesja odbędzie się 6 grudnia 2010 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 listopada 2010 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 grudnia 2010 r.
 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Elekta na Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2010-2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 10. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
   

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (3 grudnia 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (3 grudnia 2010, 20:24:14)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (6 grudnia 2010, 07:51:23)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1326