Sesja w dniu 2 grudnia 2010 r.

   Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję pierwszą sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
   Sesja odbędzie się w czwartek, 2 grudnia 2010 r. o godz. 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
   Przed rozpoczęciem sesji o godzinie 14:00 odbędzie się Msza Święta w Kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 
1.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz na wójta gminy.
2.  Otwarcie sesji.
3.  Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji
2010-2014.
4.  Stwierdzenie prawomocności obrad i wybór sekretarza.
5.  Ustalenie porządku obrad.
6.  Złożenie przez wójta gminy kadencji 2006-2010 na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka „Sprawozdania o stanie finansowym gminy Nowa Wieś Wielka”.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2010-2014.
8.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2010-2014:
     a)  zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
     b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
     c)  prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
     d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
     e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9.  Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
     a)  zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
     b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
     c)  prezentacja kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
     d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
     e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
11. Złożenie ślubowania przez Wójta Elekta na Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji  2010-2014.
12. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
 
                                                   Przewodniczący Rady
                                                  w kadencji 2006-2010
 
                                                      /-/ Jan Jędrusik
 

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy kadencji 2006-2010 (26 listopada 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (26 listopada 2010, 21:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1781