Za rok 2010

Za rok 2010

Protokoły z posiedzenia Komisji

Poniżej można zapoznać się z Protokołami z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2010 r. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. I. Rodzaj [...]

metryczka