Programy współpracy

Programy współpracy

Program na rok 2018

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie:PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ [...]

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Aby zapoznać się z projektem "Rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" kliknij na [...]

metryczka