Za rok 2008

Za rok 2008

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Komisja w dniu 13 maja br. rozstrzygnęła konkurs ofert na rozwój sportu kwalifikowanego. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji przyznano klubom sportowym środki finansowe w kwotach:- Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" - 19.000 zł,- Klub [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania promocji i ochrony zdrowia w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania promocji i ochrony zdrowia w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. I. Rodzaj [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacyjnej opieki wychowawczej w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacyjnej opieki wychowawczej w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. I. Rodzaj [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Komisja Konkursowa w dniu 13 maja br. rozstrzygnęła konkurs ofert w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji przyznano wymienionym poniżej organizacjom środki finansowe w [...]

Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 7/08 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 15 stycznia 2008 r. RO.I.0151-7/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. I. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. I. [...]

metryczka